ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล