ผู้อำนวยการสำนักบริหาร นำคณะบุคลากร ออกกำลังกาย ตามนโยบาย ออกกำลังกายทุกวันพุธของท่านนายก ประยุทธ์ จันโอชา