กรม สบส. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโส (5 ตำแหน่ง) ประกาศรับสมัครคัดเลือก
 ใบสมัคร