กรม สบส. รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ส่งผลงานฯ ระดับเชียวชาญ จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัคร