การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งกับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ รอบที่ ๒ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เอกสาร 1 - หนังสือเวียน+หลักเกณฑ์เลื่อนเงิน
 เอกสาร 2 - หนังสือเวียน ว.7 ฐานในการคำนวณ
 เอกสาร 3 - แบบบัญชีเลื่อนเงินเดือน (1)
 เอกสาร 4 - หมายเลข 14 สรุปการจัดทำแบบประเมิน
 เอกสาร 5 - สธ 0701.20.191 ลว.9 มี.ค.53 (กำหนดจำนวนครั้งกา
 เอกสาร 6 - คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
 เอกสาร 7 - คู่มือ