พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 03 ก.ย. 2561

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 ส.ค. 2561

ดูทั้งหมด