พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ

เอกสารหมายเลข 1-5 สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 30 ส.ค. 2562

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตำแหน่งและปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิ.ย. 2562

แนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ ปี พ.ศ.2562

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 มิ.ย. 2562

ดูทั้งหมด