พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตำแหน่งและปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิ.ย. 2562

แนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ ปี พ.ศ.2562

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 มิ.ย. 2562

หลักเเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 มิ.ย. 2562

ดูทั้งหมด