ข้าราชการ

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 มิ.ย. 2564

กระบวนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 30 พ.ย. 2563

ดูทั้งหมด