ข้าราชการ

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 ต.ค. 2561

แบบฟอร์มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 ก.ย. 2561

แบบฟอร์มใบขอลาออกจากราชการ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 ส.ค. 2561

ดูทั้งหมด