ขนาดอักษร


" กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลจะเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน
จัดซื้อจัดจ้าง
กฎระเบียบด้าน HR
ทุน/ฝึกอบรม
คลังข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมประจำปี 2562 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

ประกาศโดย วันที่ 05 ก.พ. 2562

หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ.

ประกาศโดย วันที่ 08 ส.ค. 2561

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.

ประกาศโดย วันที่ 08 ส.ค. 2561

ดูทั้งหมด

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 2561-2564

ประกาศโดย วันที่ 18 ก.ย. 2561

ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 013139 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560