ขนาดอักษร


" กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยส่งใบสมัครมาที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน
จัดซื้อจัดจ้าง
กฎระเบียบด้าน HR
ทุน/ฝึกอบรม
คลังข้อมูล

หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ.

ประกาศโดย วันที่ 08 ส.ค. 2561

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.

ประกาศโดย วันที่ 08 ส.ค. 2561

ดูทั้งหมด

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 2561-2564

ประกาศโดย วันที่ 18 ก.ย. 2561

ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003684 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560