ขนาดอักษร


" กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง https://hss.job.thai.com เริ่มกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 "
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน
จัดซื้อจัดจ้าง
กฎระเบียบด้าน HR
ทุน/ฝึกอบรม
คลังข้อมูล

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิ.ย. 2562

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

ประกาศโดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิ.ย. 2562

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมประจำปี 2562 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

ประกาศโดย วันที่ 05 ก.พ. 2562

หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ.

ประกาศโดย วันที่ 08 ส.ค. 2561

ดูทั้งหมด

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 2561-2564

ประกาศโดย วันที่ 18 ก.ย. 2561

ดูทั้งหมด
สมัครสอบ
เลื่อนระดับ/ขั้น
โอนย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000351 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560