ขนาดอักษร


" กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วิศวกรปฏิบัติการ(ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 รายละเอียดติดตามได้ที่หัวข้อ สมัครสอบ ข้าราชการ "
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน
จัดซื้อจัดจ้าง
กฎระเบียบด้าน HR
ทุน/ฝึกอบรม
คลังข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ การอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562

ประกาศโดย วันที่ 19 ธ.ค. 2561

หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ.

ประกาศโดย วันที่ 08 ส.ค. 2561

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.

ประกาศโดย วันที่ 08 ส.ค. 2561

ดูทั้งหมด

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 2561-2564

ประกาศโดย วันที่ 18 ก.ย. 2561

ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 009388 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560