ขนาดอักษร


" กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล "
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือเวียน/กฎระเบียบ
ทุน/ฝึกอบรม
สมัครสอบ/โอนย้าย
คลังข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอเชิญชวนคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สบส. ปี พ.ศ. 2560

ประกาศโดย วันที่ 05 ก.ค. 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ฯ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประกาศโดย วันที่ 05 ก.ค. 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน”

ประกาศโดย วันที่ 05 ก.ค. 2560

ดูทั้งหมด

ทดสอบทุน

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 05 ก.ค. 2560

แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ประกาศโดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 07 ต.ค. 2559

ดูทั้งหมด

People Excellence กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศโดย วันที่ 05 ก.ค. 2560

ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศกรมฯ
แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ
แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
หน่วยงานภายในกรมฯ
คำรับรองหน่วยงาน
Q&A
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004878 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560